Introspect

Introspect undersøkelsesapparat
Introspect Oberon er utviklet av det Russiske Instituttet for Praktisk Psykofysikk, og er en revolusjonerende oppfinnelse. Introspect Oberon er et apparat for datastyrte undersøkelser, og er et resultat av mange års samarbeid mellom russiske forskere.

Introspect Oberon finner både konkrete problemer og ubalanser, og svekkelser som kan føre til sykdom. Man scanner kroppen på cellenivå, og det er ingen andre metoder i dag som kan finne utvikling mot ulike problemer på et like tidlig stadium som Introspect Oberon.

Introspect Oberon finner ulike belastninger og defekter i menneskers organer og vev. Metoden bygger på analyse av hjernestammens elektromagnetiske svingninger som inneholder fullstendig informasjon om hele organismen. Informasjonen avleses med en laser og en frekvensgiver rettet mot projeksjonsområdet for hjernstammens elektromagnetiske stråling.

Introspect Oberon måler først og fremst hvor i kroppen det er svekkelser og problemer. Frekvensen til flere hundre tusen friske og syke organer og vev er gjennom flere år blitt målt av de russiske forskerne, og disse ligger til grunn som sammenligning for målingene. Om pasientens frekvens i en celletype i et organ eller vev er i nærheten av gjennomsnittsmålingen for et friskt organ eller vev, er det å regne som normalt. Dess større dette avviket er, dess større problem. Dersom klientens målinger samsvarer med gjennomsnittsfrekvensen til organ med en spesifikk sykdom, vet man i tillegg hva som er problemet. Alle målinger gjøres i henhold til alder og kjønn, slik at målingene blir så korrekt som mulig.

Introspect Oberon kan også måle mikrofloraen i ulike organ. Den elektromagnetiske frekvensen til kjente bakterier, parasitter, etc, er lastet inn i softwaren. Man søker etter disse frekvensene i ulike organ, og finner dermed ut hvilken mikroflora som er i organet. Tilsvarende kan man også måle effekten av flere hundre ulike remedier som ligger i databasen, for å finne ut hvilket preparat som er mest effektivt for det aktuelle problemet. Remediene kan også produseres med apparatet.

Introspect Oberon kan utføre en kvantemedisinsk behandling, kalt Meta-terapi. Apparatet sender inn informasjon for å stimulerer kroppens egne funksjoner for å løse problemer og ubalanser i et organ eller vev. Dette er utført på ca 10 sekunder pr. organ, og er et meget godt supplement eller alternativ til andre behandlinger. Pasienten kan se visuelt på pc-skjermen hvordan organet bedrer seg, og etterpå får man en ny måling med forbedringene påvist.

Introspect Oberon kan scanne og behandle samtlige deler av kroppen, herunder: Hjerte- og karsystemet, pusteorganene, mage- og tarmkanalene, det reproduktive systemet, skjelettet, musklene, det endokrine systemet, synet og hørselen, hjernen, nervesystemet, skjoldbruskkjertelen, binyrene, hypofysen, bukspyttkjertelen, thymus, lymfesystemet, blodet, ryggmargen, kromosomene, etc. Hver test tar noen få sekunder. En komplett test av hele kroppen kan gjøres på alt fra 30 minutter til 2 timer.

Introspect Oberon gir ingen bivirkninger, og har mange vesentlige fordeler i forhold til tradisjonelle undersøkelsesmetoder. En av de viktigste fordelene er at man finner ut om et organ er svekket og har nedsatt funksjon, selv om det ikke er utviklet noen sykdom. Ingen andre apparater kan finne problemer og svekkelser like enkelt og like tidlig i sykdomsforløpet.

Introspect Oberon er i utgangspunktet utviklet for leger, men brukes i Norge først og fremst av kvantemedisinske behandlere.


Info

Jeg er forhandler av Plasma Generator RPZ 15 i Norge og Sverige. Tilbyr kurs opplæring i bruk av Plasma generator.
Leasing kan tilbys som finansieringsordning.
Plasma generator er en berøringsfri behandlingsform, hvor pasienten ikke behøver å holde i noen elektroder eller være tilkoblet på noen som helst måte.
Plasma generatoren er utviklet i Tsjekkia, og kan programmeres med både Rife frekvenser og Hulda Clark. I området 1Hz til 900Khz.
For mer info bruk kontaktskjema eller ring meg på telefon 94 13 44 60.
Jeg stiller gjerne opp for en demonstrasjon av Plasma generatoren

Info

Jeg er forhandler av F Scan produkter i Norge dette i samarbeide med F Scan AB i Sverige. Tilbyr kurs opplæring i bruk av F Scan produkter.
Leasing kan tilbys som finansieringsordning.
For mer info bruk kontaktskjema eller ring meg på telefon 94 13 44 60.
Jeg stiller gjerne opp for en demonstrasjon av F Scan 3

Info

Info kommer...

Info Introspect

Fordeler:

  • Hurtig undersøkelse, umiddelbart resultat
  • Erstatter titalls tradisjonelle undersøkelsesmetoder
  • Finner svekkelser også før et eventuelt sykdomsutbrudd
  • Gir ingen bivirkninger, ubehag eller langtidsskader
  • Kan brukes på alle, også barn og gravide
  • Undersøkelse av et organ utføres på sekunder
  • Kan produsere ulike remedier for problemet
  • Kan gi en supplerende kvantemedisinsk behandling