Mikrobiom

Hvorfor Mikrobiomtest?

En mikrobiomtest gir deg en oversikt over sammensetningen av bakteriene i fordøyelsen din. Forskningen antyder at bakterieubalanse i mage-tarm kan stå for minst 50% av alle helseplager. Dårlig helse kan komme av ubalanse i floraen, for mye eller for lite av gode bakterier, eller overvekst av noen vi helst ikke vil ha så mange av.

Avføringsprøver er en del brukt av legestanden for å finne uønskede mikrober i mage-tarm kanalen. De prøvesvarene man får har foreløpig vært begrenset i sitt omfang, og har vært på leting etter bredere og bedre prøver. Vi har nå funnet en mikrobiomtest fra smartDNA i Australia, som benytter PCR / 16S analysemetode for å identifisere bakteriene genetisk, og deretter måle tilstedeværende mengde av de forskjellige. Vennlige bakterier bor i den menneskelige mage-tarm kanal. Det er kjent at mer enn 95% av de vennlige mikroorganismene er anaerobe (behøver lite oksygen). Dette betyr at det er vanskelig å avdekke dem ved bruk av de tradisjonelt brukte aerobe kulturbaserte teknikkene (dyrking av bakterier). Derfor har fokuset skiftet til molekylær DNA basert teknikk, noe som nå er ansett som standard for anaerobbasert kartlegging. Denne nye kartleggingsteknikken muliggjør identifisering og kvantifisering(mengdebestemmelse) av mange organismer i én enkelt avføringsprøve.

Les mer: http://helse-test.no/tjenester/mikrobiomtest-1.html


Info

Jeg er forhandler av Plasma Generator RPZ 15 i Norge og Sverige. Tilbyr kurs opplæring i bruk av Plasma generator.
Leasing kan tilbys som finansieringsordning.
Plasma generator er en berøringsfri behandlingsform, hvor pasienten ikke behøver å holde i noen elektroder eller være tilkoblet på noen som helst måte.
Plasma generatoren er utviklet i Tsjekkia, og kan programmeres med både Rife frekvenser og Hulda Clark. I området 1Hz til 900Khz.
For mer info bruk kontaktskjema eller ring meg på telefon 94 13 44 60.
Jeg stiller gjerne opp for en demonstrasjon av Plasma generatoren

Info

Jeg er forhandler av F Scan produkter i Norge dette i samarbeide med F Scan AB i Sverige. Tilbyr kurs opplæring i bruk av F Scan produkter.
Leasing kan tilbys som finansieringsordning.
For mer info bruk kontaktskjema eller ring meg på telefon 94 13 44 60.
Jeg stiller gjerne opp for en demonstrasjon av F Scan 3

Info

Info kommer...

Info Introspect

Fordeler:

  • Hurtig undersøkelse, umiddelbart resultat
  • Erstatter titalls tradisjonelle undersøkelsesmetoder
  • Finner svekkelser også før et eventuelt sykdomsutbrudd
  • Gir ingen bivirkninger, ubehag eller langtidsskader
  • Kan brukes på alle, også barn og gravide
  • Undersøkelse av et organ utføres på sekunder
  • Kan produsere ulike remedier for problemet
  • Kan gi en supplerende kvantemedisinsk behandling