Om

 

DSC_0005_
Homøopraktiker Jan Bjerke
: Jeg er født i 1958 på Rjukan, og har helt siden ungdommen hatt stor interesse for naturterapi, urter, homøopati og østlig filosofi og dens måte å diagnostisere og helbrede. Samtidig har jeg hatt en stor nysgjerrighet på hvor vi kommer fra, hva vi gjør her og hva som skjer videre med oss.

Min utdannelse og behandlingsmetoder bygger mye på egen og lang erfaring med fordøyelsesplager. I mange år hadde jeg til dels store plager.

Det ble stadig verre med årene, og jeg fikk ingen hjelp fra det offentlige helsevesen da de ikke fant noe galt med meg. Derfor begynte jeg å lete selv innenfor det alternative og kom under behandling for Lekk Tarm Syndrom (LGS eller Leaky Gut Syndrom).

I korte trekk går dette ut på at det har oppstått en ubalanse i fordøyelsessystemet slik at kroppen ikke er istand til å fordøye og omsette den maten vi spiser til næring som kroppen kan bruke i sitt maskineri.

Ut fra min erfaring og den kunnskap jeg har tilegnet meg er jeg ikke i tvil om at svært mange tilstander starter med et mage- tarmproblem. Dette kan pågå selv uten at du har større plager.

I en artikkel i Dagbladet 2011 stod følgende å lese: ”..Vi tror at ca 70-80% av den norske befolkningen lider av et eller annet symptom fra fordøyelsen.”

Så lenge vi per d.d. vet at 80 % av vårt immunforsvar er lokalisert i tarmen, og at alt opptak av næring skjer her, så er det av stor viktighet at det fungerer optimalt. Dette skal igjen gi næring til cellene våre samt mange av hormonprosessene i kroppen. Fungerer ikke dette som det skal, gjelder det å fjerne det som belaster deg , erstatte det med det du tåler, gjenskape balansen og å gi understøttende behandling slik at kroppen selv kan reparere skaden.

Men vi må heller ikke glemme at våre tanker og psyke også i stor grad påvirker helsen. Tenker vi stadig negative tanker så har det stor innvirkning på kroppen. Dette kan måles, også helt ned på cellenivå , noe som bekreftes av flere forskningsrapporter.

Å være mentalt stresset kan også være negativt for helsen. Vi har i tillegg mange påvirkninger fra vår barndom. Forskning viser at vi fra alderen 0-7 år ikke har noen analyse, og alt som blir sagt og gjort mot oss blir registrert som sannhet. Dette kan også ha betydning for helsen senere i livet. Derfor må vi jobbe med både den fysiske kroppen og vår underbevissthet for å bli hele igjen.

Utdanning:
•Anatomi ,fysiologi og sykdomslære
•Østlig medisin og filosofi
•Fordøyelse og kosthold
•Matintolleranse/allergi
•Urter, vitaminer og mineraler
•Bio Resonansmåling og terapi


Info

Jeg er forhandler av Plasma Generator RPZ 15 i Norge og Sverige. Tilbyr kurs opplæring i bruk av Plasma generator.
Leasing kan tilbys som finansieringsordning.
Plasma generator er en berøringsfri behandlingsform, hvor pasienten ikke behøver å holde i noen elektroder eller være tilkoblet på noen som helst måte.
Plasma generatoren er utviklet i Tsjekkia, og kan programmeres med både Rife frekvenser og Hulda Clark. I området 1Hz til 900Khz.
For mer info bruk kontaktskjema eller ring meg på telefon 94 13 44 60.
Jeg stiller gjerne opp for en demonstrasjon av Plasma generatoren

Info

Jeg er forhandler av F Scan produkter i Norge dette i samarbeide med F Scan AB i Sverige. Tilbyr kurs opplæring i bruk av F Scan produkter.
Leasing kan tilbys som finansieringsordning.
For mer info bruk kontaktskjema eller ring meg på telefon 94 13 44 60.
Jeg stiller gjerne opp for en demonstrasjon av F Scan 3

Info

Info kommer...

Info Introspect

Fordeler:

  • Hurtig undersøkelse, umiddelbart resultat
  • Erstatter titalls tradisjonelle undersøkelsesmetoder
  • Finner svekkelser også før et eventuelt sykdomsutbrudd
  • Gir ingen bivirkninger, ubehag eller langtidsskader
  • Kan brukes på alle, også barn og gravide
  • Undersøkelse av et organ utføres på sekunder
  • Kan produsere ulike remedier for problemet
  • Kan gi en supplerende kvantemedisinsk behandling