RPZ 15

Plasma Generator RPZ 15

Plasma Generator RPZ 15 er et apparat som er konstruert etter DR Raymond Rife sin teknologi (prinsipper) dette i forhold til å kunne fjerne/eliminere Pathogener fra planter dyr osv. Behandlingen er berøringsfri slik at objektet ikke behøver noen fysisk tilkobling, den kan også behandle flere objekter samtidig.  Prinsippet handler om molekylære svingninger (frekvenser) Dr Rife fant ut at Pathogen avga forskjellige frekvenser alt ut fra hvilken type art det var. Og ved å måle disse frekvensen fant han ut at ved å sende en mot frekvens så kunne han fjerne disse Pathogen.  Men det er ikke helt tilfeldig på hvilken måte signalet blir sendt på, han fant ut at ved å sende en sagtannet sinus kurve (signal) så penetrerte dette vev celler mye mere effektivt enn noen annen måte.

Og en annen ting var også viktig det var å måle ut frekvensen helt korrekt, ellers ville ikke  behandlingen  fungere, du vil ikke oppnå noen resonans mot det som skulle behandles.

Vi kan sammenligne dette med en operasanger som kan få et vinglass til å knuse kun ved stemmen sin, men han/hun er helt avhengig av å treffe rett frekvens får å få glasset til å knuse. Dette er dokumentert i programmet Super Humans. Hvor en person får et vinglass til å eksplodere bare ved bruk av stemmen.

Du kan også forestille deg to stemme gafler som står ved siden av hverandre, når du slår på den ene stemme gaffelen så vil den begynne å svinge med en gitt frekvens (molekylær svingning) den vil da påvirke den andre stemme gaffelen til å begynne å svinge på samme frekvens. Det er dette som skjer ved en behandling.

Tekniske spesifikasjoner:
230 V
Strømforbruk ca. 300w
100 forvalgsmuligheter
Pulskraft på høyeste frekvens ca 7 kw
Effektiv styrke ut på 900 hz – ca 225 W
Dimensjoner: 600 x 300 x 200mm •Vekt: 25 kg •

Rekkevidde på frekvenser:

Lav frekvens: Fra 1 hz til 999 hz
Mulig å stille inn frekvenser med 1/1000 hz nøyaktighet
Pulslengde 3 mikrosekunder

Høy frekvens: Fra 1 – 900 KHz
Mulig å stille inn frekvenser med 1/1000 hz nøyaktighet
Pulslengde 200 nanosekunder