Måling av frie radikaler

Ved en blodprøve kan jeg se belastningen av frie radikaler i kroppen din. For stor belastning
av frie radikaler bryter ned cellene i kroppen. Beste måte for kroppen å beskytte seg mot frie
radikaler er ved å legge en beskyttende hinne av antioksdanter rundt utsiden av celleveggen.
C- og E-Vitamin er for eksempel svært gode antioksidanter.
Ved måling og oppfølging kan vi se endringene i belastningen din, slik at du kommer ned på et
nivå som er akseptabelt.
Frie radikaler er svært aktive kjemiske stoffer som kan sette igang kjedereaksjoner og ødelegge
fettstoffer i kroppen, cellehinner og arvemateriale. Stoffene dannes når cellene omsetter
energi – for eksempel ved trening, eller de kan dannes som følge av ytre påvirkninger som UV-stråler,
alkohol, radioaktiv stråling, bruk av legemidler, tobakksrøyk, med mer. Ved psykisk og fysisk
stress (som ved hard trening) eller ved mangelfullt kosthold, oppstår det vi kaller oksidativt stress.
Kronisk inflammasjon øker kroppens oksidative stress, og kan være årsaken til mange
sykdommer.