Matintolleranse

Dette testes ut med urinprøve, blodprøve, Bio Resonans samt ansikt-, tunge- og scleradiagnose.
Blodprøver sendes til USA der de kan testes for intoleranse, allergi, slimhinnereaksjoner og candida. 96 matvarer blir testet.
Jeg gir understøttende behandling og oppfølging for å få kroppen i balanse igjen.

Tegn på intolleranse merkes/sees i fordøyelsessytemet, urogenitialia, hud, hår og negler, nervesystem, muskler og ledd, respirasjonssystemet, hjerte- og karsystemet og ved mange
andre plager og symtomer.
Eksempel på symptomer i  fordøyelsessystemet:Magekramper, magesmerter, dårlig ånde, gulping, oppstøt etter måltid, luftavgang, ganekløe og oppkast.