Reconnective Healing

Opplev en sterk og dyptvirkende healing som gir deg energi, lys og innsikt.
Reconnective Healing skiller seg fra annen healing ved at energiene den bruker
opererer på en høyere frekvens. Du får denne høyst merkbare energien når
behandlingen starter og energien fortsetter å virke lenge etter at timen din er over.
Du opplever en dyp avspenning der healingenergien kan jobbe og reparere det
som er i ubalanse. Reconnective Healing er mye mer enn å bare reparere fysiske
plager. Den jobber også på det indre planet, slik at man kommer i balanse med seg
selv

Reconnective healing gjennoppretter balansen i kropp, sinn og sjel

”Hvis du er heldig, vil healingen komme i en form som du forventer.
Hvis du er ekstra heldig, vil den komme i en form du aldri kunne drømme om
– i en form som universet har valgt spesielt for deg”.
Eric Pearl, fortatter av boken Reconnective Healing

Les mer her: www.thereconnection.com/ericpearl

Healing kan komme i mange former. Noen ganger øyeblikkelig, merkbart og veldig tydelig,
andre ganger så sakte at du ikke merker hva som har skjedd før det har gått flere uker eller
måneder. Prosessen er din egen og går så raskt som din energi kan klare. Jeg gir healing,
resten er opp til deg og universet. I tillegg til at fysiske symptomer kan bedres, kan du
oppleve at frykt, traumer og sorg du har båret på lenge løses opp. Man kan også oppleve
at man får større innsikt og en løsning på problemer som man har hatt lenge. Relasjoner til
andre kan bedres, og ting begynner plutselig å falle på plass. Noen opplever mer glede og at
tilværelsen blir lettere etter en reconnective healingtime.